Reifen 3.50-10-51J Cheng Shin Tire C922 YY50QT009004-1