Reifen 3.00-8 4P.R Tube Type Chengshin FIG. 35 NO. 13